Τι είναι η Θεραπεια Σχημάτων και τι Τεχνικές Χρησιμοποιούνται;

Τι είναι η Θεραπεια Σχημάτων 

Η Θεραπεία Σχημάτων (Schema Therapy) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Jeffrey E. Young στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει στοιχεία από τη γνωστική, συμπεριφορική, δυναμική και διαπροσωπική θεραπεία.

Η θεραπεία σχημάτων επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των σχημάτων, που είναι βαθιά επηρεασμένα και συνεχώς επανεμφανιζόμενα πιστεύω και αντιλήψεις που έχουμε για τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. Τα σχήματα δημιουργούνται συνήθως στην παιδική ηλικία και παραμένουν αναλλοίωτα και ανενεργά μέσα μας, επηρεάζοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις μας.Τεχνικές που Χρησιμοποιούνται στη Θεραπεια Σχημάτων

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία σχημάτων περιλαμβάνουν:

Εκτόπιση: Ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να αναγνωρίσει τα σχήματα του και να τα εκτοπίσει από το παρελθόν προς το παρόν.

Ενημέρωση: Ο θεραπευτής ενημερώνει τον ασθενή για τα σχήματα που πιθανότατα επηρεάζουν τη ζωή του και τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται.

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων: Ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα που προκαλούνται από τα σχήματα του, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η αναπροσαρμογή και η αντικατάσταση αρνητικών πιστεύων με πιο ευεργετικά.

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων: Ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να αναπτύξει νέες δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει και να αντικαταστήσει τα προβληματικά σχήματα του με πιο υγιείς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς.


Συνολικά, η θεραπεία σχημάτων στοχεύει στην αναγνώριση, την κατανόηση και την αντιμετώπιση των προβληματικών σχημάτων που επηρεάζουν την ευεξία και την ποιότητα ζωής μας.


Πώς προέκυψε η θεραπεία σχημάτων

Η Θεραπεία Σχημάτων https://www.psychiatros-athina.gr/therapia-schimaton/ (Schema Therapy) προέκυψε από το έργο και τις έρευνες του ψυχολόγου Jeffrey E. Young στη δεκαετία του 1980. Ο Young ερευνούσε την αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής γνωστικής θεραπείας, αλλά ανακάλυψε ότι ορισμένοι ασθενείς δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς στη θεραπεία ή επανέπιπταν σε παλιά μοτίβα συμπεριφοράς και συναισθημάτων.

Βασιζόμενος σε αυτήν την παρατήρηση, ο Young ανέπτυξε τη θεραπεία σχημάτων για την αντιμετώπιση των πιο ανθεκτικών προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθηματικών διαταραχών. Στην ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης, ενσωμάτωσε στοιχεία από διάφορες θεραπευτικές παραδόσεις, όπως η γνωστική θεραπεία, η συμπεριφορική θεραπεία, η δυναμική θεραπεία και η διαπροσωπική θεραπεία.

Ο Young και η ομάδα του ανέπτυξαν ένα πλαίσιο θεραπείας που επικεντρώνεται στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των "σχημάτων", που αναφέρονται στα βαθύτερα και πιο σταθερά πιστεύω και αντιλήψεις που διαμορφώνουν τον τρόπο που βιώνουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας. Με τη χρήση διαφορετικών τεχνικών και πρακτικών, η θεραπεία σχημάτων στοχεύει στην αναδιαμόρφωση των προβληματικών σχημάτων και την επίτευξη μεγαλύτερης αυτοσυνείδησης, αυτο-επιείκειας και υγιών συναισθημάτων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τι είναι η Κατάθλιψη και Ποια τα συμπτώματα ενός Καταθλιπτικού ατόμου;

Τι είναι η Ψυχική Υγεία & Ποιες είναι οι κυριότερες ψυχικές παθήσεις;